About Us

Kako do vozačke dozvole

1. Teorijska nastava

Teorijska nastava

Teorijska nastava sadži 40 časova. Kandidat u toku jednog dana može prisustvovati najviše na 3 časa.

Pauze između časova su 10 minuta.

Časovi se održavaju uglavnom svakodnevno u prepodnevnim i popodnevnim terminima sa istom temom. Kandidat može menjati termine (pre ili popodne) bez obzira na prethodni termin.

Predviđeno vreme za održavanje svih 40 časova je oko 20 dana.

2. Teorijski ispit

Teorijska nastava

Prijava teorijskog ispita vrši se po završetku teorijske nastave, a osam dana pre održavanja ispita.
Ispit se polaže u prostorijama auto škole na računarima primenom informatičkog sistema ministarstva unutrašnjih poslova.
Kandidat se prijavljuje u aplikaciji za ispit i po završetku ispita sistem izbacije poruku o rezultatu ispita.

Za uspešno položen teotijski ispit potrebno je 85% tačnih odgovora. Trajanje teorijskog ispita ograničeno je na 45 minuta.
Kandidat može videti kompletan izvestaj (pitanja i odgovore) sa ispita u istoj aplikaciji prijavom sa bilo kog računara nakon završetka ispita.
Položen teorijski ispit važi 18 meseci.

3. Lekarski pregled

Lekarski pregled

Nakon položenog teorijskog ispita kandidat se upućuje na lekarski pregled za vozače radi izdavanja potvrde o zdravstvenoj sposobnosti za vozača.
Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača važi 1 godinu za sve aktivnosti u okviru obuke vozača, a ne sme biti starije od šest meseci prilikom izdavanja vozačke dozvole.
Lekarski pregled se može izvršiti u bilo kojoj medicini rada kao i u privatnim zdravstvenim ustanovama.

4. Praktična obuka

Prakticna obuka

Praktična obuka podrazumeva 40 časova vožnje od toga prva dva časa na poligonu, a ostali časovi u saobraćaju i po potrebi na poligonu.
Uslov za praktičnu obuku je:
- Potvrda o položenom teorijskom ispitu
- Lekarsko uverenje
- Važeća lična karta

5. Praktični ispit

Vozacki ispit

Polaže se na unapred određenim trasama (ukupno 15 trasa), informatički system MUP-a slučajnim izborom dodeljuje broj trase (jednu od 15) kandidatu neposredno pre početka ispita.
Ispitivač iz auto škole čita pravac kretanja na osnovu ispitne trase, a od kandidata se očekuje samostalna i bezbedna vožnja u skladu sa pravilima saobraćaja i saobraćajnom signalizcijom.

6. Prva pomoć, pohađanje kursa i ispit

Prva pomoc

Uverenje o položenom ispitu iz prve pomoći je neophodno za podizanje vozačke dozvole
Kurs prve pomoći podrazumeva teorijsku i praktičnu obuku kao i zavrsni ispit.
Može se obaviti u svim zdravstvenim institucijama koje poseduju dozvolu za održavanje pomenutog kursa i polaganje ispita.

7. Izdavanje vozačke dozvole

Prva pomoc

Izdavanje vozačke dozvole vrši ministarstvo unutrašnjih poslova u ulici Ljermontova 12, Beograd.
Potrebna dokumenta:
- Uverenje o položenom ispitu
- Važeće lekarsko uverenje do 6 meseci
- Uverenje o položenom kursu prve pomoći
- Plaćene takes za izdavanje vozačke dozvole

Auto škola TOP DRIVE © sva prava zadržana