Ace Joksimovića 51
info@autoskolatopdrive.rs
011 401 3853
Menu
Close

Vozačka dozvola

Izdavanje vozačke dozvole nakon izdavanja probne dozvole


Zahtev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se lično, nadležnoj teritorijalnoj organizacionoj jedinici MUP-a, na čijem području lice kome se izdaje vozačka dozvola ima prebivalište. Zahtev se može podneti i po mestu boravka ako podnosilac (zbog zaposlenja, studiranja ili drugih opravdanih razloga) boravi van mesta prebivališta duže od tri meseca.

Uz zahtev treba priložiti:

  1. probnu vozačku dozvolu;
  2. potvrdu o položenom ispitu iz prve pomoći (dokaz treba priložiti ako nije priložen prilikom podnošenja zahteva za izdavanje probne vozačke dozvole)
  3. važeću ličnu kartu na uvid;
  4. dokaz o plaćenoj naknadi troškova izdavanja vozačke dozvole (PDF, Word);
  5. dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;

detaljnije na sajtu MUP-a >

vozacka-dozvola