Ace Joksimovića 51
info@autoskolatopdrive.rs
011 401 3853
Menu
Close

Kategorije

Autoškola TOP DRIVE pruža obuku sledećih vozačkih kategorija:


A kategorija vozila

Motocikli sa snagom motora preko 15 kW

Teški tricikli sa snagom motora preko 15 Kw

Starosni uslov za dobijanje vozačke dozvole su navršene 24 godina života osim za one vozače koji poseduju dozvolu za kategoriju A2 najmanje dve godine.

RUTE ZA POLAGANJE A KATEGORIJE

B kategorija vozila

Motorna vozila (osim vozila u kategorijama A, A1, A2, AM, F i M ) sa najvećom dozvoljenom masom manjom do 3500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje ne računajući sedište vozača.

Vozač vozila B kategorije može da upravlja i lakim triciklima, lakim četvorociklima i teškim triciklima (snage motora manje od 15 kW), a teškim triciklima i četvorociklima (snage motora preko 15 kW) kada napuni 21 godinu života.

Vozač kategorije vozila B može da upravlja vozilom i kada mu je dodato priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg.

Starosni uslov za dobijanje vozačke dozvole B kategorije je navršenih 18 godina života.

RUTE ZA POLAGANJE B KATEGORIJE

5
6